Anunț reluare concurs

Data publicării: Miercuri, 11 nov 2020

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” din Bulevardul Uverturii, Nr. 81, sector 6, anunță reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului suspendat pentru ocuparea a 3 funcții contractuale vacante de asistent medical generalist, de la etapa probei scrise, conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și Legii nr. 203/16.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVI D-19, astfel:

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă/ practică/ interviul se va desfăşura în Bd. Uverturii nr. 81, Bucureşti, Sector 6.
Rezultatele probelor şi a contestaţiilor depuse se afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti, sector 6.
Proba scrisă: 27.11.2020 - ora 10:00;
Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă: 02.12.2020;
Interviul: 07.12.2020 programare începând cu ora 10:00;
Afisarea rezultatelor la interviu: 08.12.2020.

Depunerea cererilor de participare la noile date de concurs de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor din data de 30.06.2020, se depun în perioada 12.11.2020 – 25.11.2020, în intervalul orar 09.00 – 14.00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București – Serviciul Juridic – Resurse Umane sau la adresa de e-mail: daniel.teianu@nectarie6.ro sau alina.stanculescu@nectarie6.ro.

În situația în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosarele depuse de candidați există documente a căror valabilitate a încetat, aceștia au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin(1) din H.G. 286/ 2011.

Rezultatele se vor afișa la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București și pe pagina de internet www.nectarie6.ro. Relații suplimentare la telefon: 021 568 40 30 interior 518.