Persoane defavorizate

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie” asigură la nivelul Sectorului 6 un sistem de servicii sociale şi medicale cu caracter proactiv, cu o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Persoanele cu venituri mici care solicită acordarea serviciilor medicale subvenționate sau parțial subvenționate, se vor adresa în mod direct asistenților sociali din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, printr-o cerere scrisă însoțită de documente care să ateste situația lor socio-economică și medicală prezentă.

Aici furnizăm de servicii medicale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în sectorul 6, pentru recuperarea lor funcţională.

În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie” interacțiunea cu persoanele lipsite de venituri are la bază următoarele principii: 

 • Se promovează principiul şanselor egale, respectului faţă de oameni şi al confidenţialităţii;
 • Persoanele care necesită intervenții medicale mai complexe, care nu se realizează  în incinta Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie” sau internare, vor fi referite către spitalele de specialitate din București și din țara, la recomandarea medicului curant;
 • Urgențele medicale se vor direcționa către cea mai apropiată unitate medicală de Urgență;
 • Fiecărui beneficiar i se va întocmi o anchetă socială și un plan de servicii, astfel încât să i se faciliteze accesul  la servicii sociale colaterale adecvate nevoilor identificate, în vederea reintegrării sociale.

Asistenții sociali colaborează cu toate serviciile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care pot contribui la soluționarea problemelor beneficiarilor, în scopul valorificării potenţialului recuperativ și în vederea  integrării/reintegrării lor socio-profesionale.

Cuantumuri/criterii de acordare:

Serviciile medicale se acordă familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au domiciliul legal situat pe raza sectorului 6;
 • persoanele cu un venit de până la 600 lei/membru de familie
  sau 800 lei dacă este persoană singură
  vor beneficia de servicii medicale gratuite, în limita a 1000 lei/an;
 • persoanele cu un venit situat între 601 lei – 1000 lei/membru de familie
  sau 801-1200 lei dacă este persoană singură
  vor achita 50% din costuri;
 • persoanele cu un venit de peste 1001 lei/membru de familie
  sau 1201 lei dacă este persoană singură
  vor achita costurile integral.

Fiecare cetățean din comunitate va acea avea acces la toate specializările existente în Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, în urma analizei situației socio-medicale și în funcție de venitul realizat pe membru de familie, cu respectarea baremelor specificate inițial în proiect.