Persoane defavorizate

Centrul de Sănătate ,,Sfântul Nectarie” asigură la nivelul Sectorului 6 un sistem de servicii sociale şi medicale cu caracter proactiv, cu o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.

Persoanele cu venituri mici care solicită acordarea serviciilor medicale subvenționate sau parțial subvenționate, se vor adresa în mod direct asistenților sociali din cadrul Centrului de Sănătate ,,Sfântul Nectarie”, printr-o cerere însoțită de documente care să ateste situația lor socio-economică și medicală prezentă.

Aici furnizăm de servicii medicale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor vulnerabile, cu domiciliul în sectorul 6, pentru recuperarea lor funcţională.

Acte necesare

Dosar social:

Dosar recuperare:

Cererile alături de documentele socilitate se trimit la adresa de email asistentasociala@nectarie6.ro

În cadrul Centrului de Sănătate ,,Sfântul Nectarie” interacțiunea cu persoanele lipsite de venituri are la bază următoarele principii: 

  • Se promovează principiul şanselor egale, respectului faţă de oameni şi al confidenţialităţii;
  • Persoanele care necesită intervenții medicale mai complexe, care nu se realizează  în incinta Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie” sau internare, vor fi referite către spitalele de specialitate din București și din țara, la recomandarea medicului curant;
  • Urgențele medicale se vor direcționa către cea mai apropiată unitate medicală de Urgență;
  • Fiecărui beneficiar i se va întocmi o anchetă socială și un plan de servicii, astfel încât să i se faciliteze accesul  la servicii sociale colaterale adecvate nevoilor identificate, în vederea reintegrării sociale.

Asistenții sociali colaborează cu toate serviciile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, care pot contribui la soluționarea problemelor beneficiarilor, în scopul valorificării potenţialului recuperativ și în vederea  integrării/reintegrării lor socio-profesionale.

Cuantumuri/criterii de acordare:

Serviciile medicale de specialitate pentru persoanele defavorizate din comunitatea locală a sectorului 6 se acordă în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

1. Persoanele cu un venit de până la 1000 lei/membru de familie sau 1100 lei dacă este persoană singură, vor beneficia de servicii medicale gratuite, în sumă maximă de 1000 lei/an;
2. Persoanele cu un venit situat între 1001 lei – 1200 lei/membru de familie sau între 1101 lei - 1300 lei dacă este persoană singură, vor achita 25% din serviciile medicale, ajutorul acordat fiind în sumă maximă de 750 lei/an:
3. Persoanele cu un venit situat între 1201 lei – 1500 lei/membru de familie sau între 1301 lei - 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita 50% din serviciile medicale, ajutorul acordat fiind în sumă maximă de 500 lei/an;

Pentru persoanele defavorizate care optează exclusiv pentru servicii medicale de STOMATOLOGIE, ajutoarele acordate sunt:

1500 lei/an pentru persoanele care se încadrează în prima categorie (punctul 1);
1125 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a doua categorie (punctul 2);
750 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a treia categorie (punctul 3);

Persoanele cu un venit situat peste 1500 lei/membru de familie sau peste 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita integral serviciile medicale.

Persoanele adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia în continuare în mod gratuit de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului specialist de recuperare medical;

Copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia în continuare în mod gratuit de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului specialist de recuperare medicală

Plafoanele de mai sus sunt valabile de la 01.01.2020.