Servicii decontate CASMB

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru furnizarea următoarelor serviciile de sănătate:

 • Chirurgie Generală
 • Gastroenterologie
 • Ginecologie
 • Medicină Internă
 • ORL
 • Ortopedie
 • Psihiatrie
 • Recuperare Medicală
 • Stomatologie
 • Oftalmologie
 • Pediatrie
 • Dermatologie
 • Endocrinologie

Vă așteptăm să vă programați la 031.9593 și 0726150250 pentru a beneficia de consultații și tratament prin CASMB. Totodată vă sunt necesare următoarele documente:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cardul de sănătate;
 • Carte de identitate (B.I./C.I.);
 • Alte acte/scrisori medicale din care să rezulte diagostice, precum și indicații de tratament (dacă este cazul).

NOTĂ:

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat, se decontează maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit;
 2. efectuarea unor manevre terapeutice;
 3. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor;
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice. 

GINECOLOGIE

Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.
Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu. Aceste servicii se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii.

Nr. crt.

Denumire serviciu medical

Servicii obligatorii

Durata serviciului

Tarif/serviciu

1.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
Secretie vaginala
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30  minute

632,41 lei

2.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)
Secretie vaginala
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30 minute

388,46 lei

3.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)*3)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

141,23 lei

4.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)*3)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

142,99 lei

5.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3)

Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

142,00 lei

6.

Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin*6)

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute

171,24 lei

7.

Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic*7)

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute

211,24 lei

8.

Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin
- Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie*8)

Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie
Biopsie
Examen histopatologic

45 minute

217,00 lei

 

RECUPERARE MEDICALĂ

Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare, care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri sunt:

Nr. crt.

PROCEDURI SPECIFICE DE  MEDICINĂ  FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN CONTRACT CU C.A.S.M.B.

1.

Galvanizare

2.

Ionizare

3.

Curenţi diadinamici

4.

Trabert

5.

TENS

6.

Curenţi interferenţiali

7.

Unde scurte

8.

Ultrasunet

9.

Magnetoterapie

10.

Laserterapie

11.

Masaj regional

12.

Masaj segmentar

13.

Kinetoterapie individuală

14.

Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate

15.

Speleoterapia/Salinoterapia

NOTĂ:

 1. Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare este de maximum 21 zile/an/asigurat, împărțită în două cure a câte 10 zile, atât la copii cât şi la adulţi cu excepţia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, când se acordă proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putând fi fracţionate în maximum două fracţiuni, în funcţie de afecţiunea de bază la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare.
 2. În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de medicină fizică şi de reabilitare pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat.
 3. Seria de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare stabilită de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare decontată pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament.
 4. Consultaţiile de specialitate medicină fizică şi de reabilitare se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.

Procedurile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de medicină fizică şi de reabilitare.

Servicii medicale oferite CONTRA COST:

 • Tecar;
 • Shockwave;
 • Crioterapie;
 • Orice altă terapie care depășește cele 4 proceduri/zi de tratament incluse în contract.

STOMATOLOGIE

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Cod

Acte terapeutice

Tarif
- lei -

Suma decontată de CAS

Copii 0 – 18 ani

Peste 18 ani

Beneficiari ai legilor speciale

1. *)

Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală  

133

100%

60%

100%

 

  *)

 Se acordă o singură consultaţie la  un interval de 12 luni pentru un  asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii  până la 18 ani.

 

 

 

 

2.

Tratamentul cariei simple                    

94

100%

100%

100%

2.1.   

Obturaţia dintelui după tratamentul  afecţiunilor pulpare sau al gangrenei                           

120

100%

60%

100%

2.2.

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte

150

100%

100%

100%

3.     

Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie  

97

100%

60%

100%

4.     

Pansament calmant/drenaj endodontic       

39

100%

100%

100%

5.

Tratamentul gangrenei pulpare                

109

100%

60%

100%

6.     

Tratamentul paradontitelor apicale -  prin incizie - cu anestezie   

109

100%

100%

100%

7.     

Tratamentul afecţiunilor  parodonţiului cu anestezie         

94

100%

100%

100%

7.1.

Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale

40

100%

60%

100%

8.     

Extracţia dinţilor temporari cu  anestezie          

20

100%

 

 

9.     

Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie     

70

100%

60%

100%

10.**) 

Chiuretaj alveolar şi tratamentul  hemoragiei      

86

100%

100%

100%

 **)

În situaţia în care se efectuează  în aceeaşi şedinţă în care a fost  extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de  sănătate     

 

 

 

 

11.    

Decapuşonarea la copii       

47

100%

 

 

12.    

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare    

62

100%

100%

100%

13.***)

Proteza acrilică mobilizabilă pe  arcadă    

850

 

60%

100%

  ***)

Se acordă o dată la 4 ani. 

 

 

 

 

14. ****)

Reparaţie proteză 

78

 

100%

100%

 ****)

Se acordă o dată pe an. 

 

 

 

 

14.1.****)  

Rebazare proteză

150

 

100%

100%

****)

Se acordă o dată pe an.                                   

 

 

 

 

15.    

Element protetic fizionomic (acrilat/ compozit)      

78

100%

60%

100%

16.    

Element protetic semi-fizionomic  (metal + acrilat / compozit) 

170

100%

60%

100%

17.    

Reconstituire coroană radiculară                 

100

100%

60%

100%

18. *****) 

Decondiţionarea tulburărilor  funcţionale prin aparate ortodontice,  inclusiv tratamentul angrenajului  invers prin inel/gutiere + bărbiţă  şi capelină      

546

100%

 

 

19.    

Tratamentul angrenajului invers prin  exerciţii cu spatula/şedinţă

20

100%

 

 

20. *****)

Aparate şi dispozitive utilizate în  tratamentul malformaţiilor  congenitale         

780

100%

 

 

21.    

Şlefuirea în scop ortodontic/dinte                      

20

100%

 

 

22.  *****)

Reparaţie aparat ortodontic              

390

100%

100%  *1)

 

*1)

Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv  absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu  mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează  venituri din muncă  

 

 

 

 

*****)

Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi  ortopedie dento-facială.        

 

 

 

 

23.    

Menţinătoare de spaţiu mobile        

468

100%

 

 

24. ******)

Sigilare/dinte 

78

100%

 

 

******)

O procedură decontată la 2 ani.           

 

 

 

 

25.

Fluorizare  (pe o arcadă dentară)

70

100%  *2)

 

 

*2)

se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani

 

 

 

 

NOTĂ:

 1. În cadrul grupei de vârstă peste 18 ani - numai pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, casele de asigurări de sănătate decontează 100% tarifele aferente serviciilor de medicină dentară pentru care în tabelul de mai sus este prevăzut procentul de 60%.
 2. Pentru categoriile de asiguraţi beneficiari ai legilor speciale (Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare si pentru celelalte categorii de asigurați beneficiari ai legilor speciale), procentul decontat de casele de asigurări de sănătate este de 100%.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Cod

Acte terapeutice

Tarif
-lei-

Suma decontata de CAS

2.2.

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare/dinte

150

100%

4.      

 Pansament calmant/drenaj endodontic  

39

100%

6.

 Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie  

109

100%

7.

 Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie 

94

100%

10.*)   

 Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei  

86

100%

 

  *) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.

 

 

12.

 Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare               

62

100%

14.**)  

 Reparaţie proteză
**) Se acordă o dată pe an. 

78

100%

14.1**) 

 Rebazare proteză
**) Se acordă o dată pe an. 

150

100%

22.***) 

 Reparaţie aparat ortodontic
***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

390

100%

NOTĂ:

 1. Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă organizată conform legii.
 2. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate - radiografii dentare şi tratamentul prescris.