Servicii decontate CASMB

* Pagină actualizată la data de 06.11.2023

Centrul de Sănătate ”Sfântul Nectarie” este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru furnizarea următoarelor serviciile de sănătate:

 • Cardiologie
 • Chirurgie generală
 • Dermatologie
 • Diabetologie
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Ginecologie (conform informațiilor de mai jos)
 • Medicină internă
 • Oftalmologie
 • Ortopedie
 • ORL
 • Pediatrie
 • Recuperare medicală
 • Stomatologie

Vă așteptăm să vă programați la 031.9593 și  pentru a beneficia de consultații și tratament prin CASMB. Totodată vă sunt necesare următoarele documente:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cardul de sănătate;
 • Carte de identitate (B.I./C.I.);
 • Alte acte/scrisori medicale din care să rezulte diagostice, precum și indicații de tratament (dacă este cazul).

C.N.A.S. VA ACCEPTA BILETELE DE TRIMITERE NUMAI DACĂ:

Are completate toate informațiile solicitate, în mod clar și vizibil.
Atenție deosebită la existența informațiilor legate de:

 • Unitatea medicală trimițătoare
 • Adresa completă, cu toate detaliile
 • Casa de asigurări cu care are contract medicul trimițător și numărul contractului (o literă și 4 cifre)
 • Numele medicului trimițător, semnătura și parafa

Conform Ord. 868/542/2011,  Ord. 955/181/2022 al Ministerului Sănătății, în cazul în care aceste informații nu sunt vizibile clar, biletul de trimitere nu este validat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar clinicile nu îl pot folosi.
Medicul trimițător este singura persoană care vă poate ajuta cu un bilet de trimitere valabil.

NOTĂ:

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.
Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.
Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat, se decontează maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit;
 2. efectuarea unor manevre terapeutice;
 3. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor;
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice. 

GINECOLOGIE vezi detalii

Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.
Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu. Aceste servicii se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii.
Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

Nr. crt.

Denumire serviciu medical

Servicii obligatorii

Durata serviciului

Tarif/ serviciu

1.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

 • Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie
 • Hemoleucogramă completă
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
 • Uree serică
 • Acid uric seric
 • Creatinină serică Glicemie
 • TGP
 • TGO
 • TSH
 • Examen complet de urină (sumar + sediment)
 • VDRL sau RPR Testare HIV la gravidă
 • Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C)
 • Secreție vaginala
 • Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sauTest de toleranță la glucoză per os +/-
 • Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
 • Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30 minute

632,41 lei

2.

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)*1)

 • Consultație    de   specialitate    obstetrică-ginecologie
 • Hemoleucogramă completă
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
 • Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
 • Uree serică
 • Acid uric seric Creatinină serică Glicemie
 • TGP
 • TGO TSH
 • Examen complet de urină (sumar + sediment)
 • VDRL sau RPR
 • Testare HIV la gravidă
 • Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C)
 • Secretie vaginala
 • Examen citologic cervico-vaginal Babeş- Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
 • Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii

30 minute

 

388,46 lei

 

3.

Screening prenatal (S11 - S19+6 zile) *2)

 • Consultație de specialitate obstetrică- ginecologie (interpretare integrativă a rezultatelor)
 • Dublu test / triplu test
 • Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6 zile)

45 minute

552,00 lei

4.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)*3)

 • Consultație de specialitate obstetrică- ginecologie
 • Hemoleucogramă completă Creatinina serică
 • Acid uric seric TGP
 • TGO
 • Examen complet de urină (sumar + sediment)
 • Dozare proteine urinare
 • Proteine totale serice
 • Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

141,23 lei

5.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)*3)

 • Consultație    de   specialitate    obstetrică- ginecologie
 • Hemoleucogramă completă Sodiu seric
 • Potasiu seric
 • Examen complet de urină (sumar + sediment)
 • Uree serică
 • Acid uric seric
 • Creatinină serică
 • Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

142,99 lei

6.

Supravegherea  altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III) *3)

 • Consultație    de   specialitate    obstetrică- ginecologie
 • Cardiotocografie
 • Ecografie obstetricală și ginecologică

30 minute

142,00 lei

7.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului *4)

 • Consultatie chirurgie generală/obstetrica- ginecologie
 • Comunicare rezultat

30 minute

102,00 lei

8.

Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului cu suspiciune identificată mamografic
*5)

 • Consultație chirurgie generală/obstetrica- ginecologie
 • Ecografie san
 • Comunicare rezultat

30 minute

182,00 lei

9.

Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin*6)

 • Consultații de specialitate: obstetrică- ginecologie
 • Testare infecție HPV Recoltare frotiu citovaginal
 • Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute

171,24 lei

10.

Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin cu examen citologic*7)

 • Consultații de specialitate: obstetrică- ginecologie
 • Testare infecție HPV Recoltare frotiu citovaginal Examen citologic
 • Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate

30 minute

211,24 lei

11.

Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin
- Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie*8)

 • Consultații de specialitate: obstetrică- ginecologie
 • Biopsie
 • Examen histopatologic

45 minute

217,00 lei

12.

Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin*9)
- Se efectuează de medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie

 • Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare ţesut ERAD (bisturiu rece) examen histopatologic (1-3 blocuri)

45 minute

391,30 lei

*1) Serviciile de la poz. 1 şi 2 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă pentru o sarcină.
Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3, 2 sau 1 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.
Specialităţi care acordă serviciul:

 1. clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;
 2. paraclinice: medicină de laborator

Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează consultaţia de specialitate şi ecografia de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii, precum şi laborator de analize medicale pentru efectuarea tuturor analizelor medicale prevăzute în cadrul pachetului.
Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă, la luarea în evidenţă a acesteia de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie.
Consultaţia medicală de specialitate obstetrică-ginecologie cuprinde:

 1. anamneză;
 2. examenul clinic general;
 3. examen ginecologic şi obstetrical complet;
 4. recomandarea efectuării investigaţiilor paraclinice şi interpretarea integrativă a rezultatelor acestora;
 5. evaluarea factorilor de risc medicali şi/sau obstetricali şi ierarhizarea cazului;
 6. recomandări privind supravegherea evoluţiei sarcinii;
 7. recomandări privind măsurile igieno-dietetice şi profilactice şi, după caz, terapeutice în cazul identificării unei patologii asociate sarcinii.

Acordarea pachetului de servicii medicale corespunzător poziţiilor 1 şi 2 şi rezultatele acestuia se consemnează complet şi la zi în evidenţele obligatorii ale furnizorului de servicii, precum şi în scrisoarea medicală şi Carnetul gravidei, documente care se înmânează acesteia sub semnătura de primire.
În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare poziţiilor 1 şi 2 se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile, acestea pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare poziţiei 3.

*2) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 1, 2 sau 3 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Specialităţi care acordă serviciul de la poz. 3:

 1. clinice: obstetrică-ginecologie; medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina materno-fetală;
 2. paraclinice: medicină de laborator

Pachetul de servicii medicale corespunzător poziţiei 3 se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează ecografia pentru depistarea anomalii fetale S11 - S19 + 6 zile şi laborator de analize medicale pentru efectuarea dublului/triplului test, în funcţie de vârsta gestaţională.
Se decontează un singur pachet de servicii medicale per gravidă care se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile de sarcină.

*3) Se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2 conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Specialităţi care acordă serviciile corespunzătoare poz. 4, 5 şi 6:

 1. clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;
 2. paraclinice: medicină de laborator

*4) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârsta 50 - 69 ani care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.
Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.
Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*5) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 50 - 69 ani, cu rezultate pozitive la mamografie, care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar.

Se efectuează o dată la 2 ani prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică ginecologie sau chirurgie generală, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale sânului. În cazul unui rezultat negativ, investigaţia se repetă peste 2 ani.
Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare de imagistică medicală din cadrul unităţilor sanitare care fac dovada efectuării unui număr de minimum 5.000 mamografii în ultimii 2 ani calendaristici, conform înregistrărilor în Registrul parametrilor individuali de expunere în radiologia de diagnostic şi radiologia intervenţională, prevăzut la punctul IC "Instalaţii radiologice pentru mamografie/tomosinteză" din anexa nr. 1 la Normele privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1255/2016.
Serviciile de la poz. 7 şi 8 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*6) Criterii de eligibilitate: Femei asimptomatice din grupa de vârstă 35 - 64 ani, în scopul depistării precoce a leziunilor displazice ale colului uterin şi la femeile din grupa de vârsta 25 - 34 ani, asimptomatice, cu rezultate pozitive la examenul citologic şi care:

 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
 2. sunt asimptomatice;
 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

Se efectuează prin prezentare la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie. În cazul unui rezultat pozitiv la femeile 35 - 64 ani, se indică triaj citologic.
În cazul unui rezultat negativ, se repetă peste 5 ani.
Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.
Serviciul se validează după consultaţia a II-a în cadrul căreia se comunică rezultatul şi se indică conduită în funcţie de rezultat; serviciul se efectuează cu raportarea obligatorie a rezultatului la test către programul naţional de screening pentru cancerul de col uterin (de la laborator).
Criterii de excludere: nu sunt eligibile femeile care:

 1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
 2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
 3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
 4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.

*7) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la testarea HPV.
Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.
Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.

*8) Se efectuează la femeile cu rezultat pozitiv la examenul citologic.
Serviciile de la poz. 9, 10 şi 11 nu se pot efectua şi raporta concomitent la o pacientă.
Citirea şi interpretarea rezultatelor se efectuează în laboratoare din cadrul unităţilor sanitare în care s-au înfiinţat unităţi de asistenţă tehnică şi management ale programului de screening pentru cancer şi care au organizat o reţea proprie de screening în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică în vigoare, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii.

*9) Se efectuează la femeile din grupa de vârstă 25 - 64 ani, cu rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin de la poz. 9 şi 10.*

RECUPERARE MEDICALĂ vezi detalii

FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII

Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare 

3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune

În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare 

pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)

Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,  pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice

o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.

PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

FRECVENŢĂ/ PLAFON

 • maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
 • maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi

28 lei

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
Masaj regional,
Masaj segmentar,
Masaj reflex,
Limfmasaj,
Hidrokinetoterapie individuală generală,
Hidrokinetoterapie parţială,
Kinetoterapie individuală,
Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate

42 lei

**) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri
Kinetoterapie de grup pe afecţiuni 
Galvanizare         
Ionizare               
Curenţi diadinamici
Trabert 
TENS  
Curenţi interferenţiali      
Unde scurte      
Ultrasunet        
Magnetoterapie    
Laserterapie    
Curenţi cu impulsuri rectangulare    
Curenţi cu impulsuri exponenţiale     
Contracţia izometrică electrică
Stimulare electrică funcţională
Băi galvanice   
Masaj regional 
Masaj segmentar
Limfmasaj          
Kinetoterapie individuală 
Tracţiuni vertebrale şi articulare
Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate  
Aplicaţie de unde de şoc extracorporale

CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare şi repartizarea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu

Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut, după cum urmează:

Nr. crt.

Tip aparat

Puncte

Nr. maxim de proceduri/oră

1.

Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu un canal)

10 puncte

3

2.

Aparate de electroterapie pentru 2 pacienţi trataţi simultan (2 sau mai multe canale)

20 puncte

8

3.

Baie galvanică şi alternantă

20 puncte

2

4.

Aparate de magnetoterapie

10 puncte

3

5.

Aparate cu energie luminoasă (laserterapie, ultraviolete, infraroşii)

10 puncte

5

6.

Aparate pentru terapie cu unde de şoc

10 puncte

5

7.

Aparate de parafină

10 puncte

3 aplicaţii/ canapea/pat/ oră

8.

Aparate pentru înaltă frecvenţă

15 puncte

4

9.

Aparate pentru drenaj limfatic

10 puncte

2

10.

Aparat pentru ultrasonoterapie

10 puncte

5

11.

Aparat de aerosoli

10 puncte

4

12.

Cadă de hidroterapie

10 puncte/ 1 cadă

2

13.

Cadă de hidroterapie cu duş subacval sau cu bule

20 puncte/ 1 cadă

2

14.

Dispozitive de duşuri terapeutice (scoţian, alternativ etc.)

20 puncte/ dispozitiv

2

15.

Echipament de elongaţie

15 puncte/ echipament

1

STOMATOLOGIE vezi detalii

Condiţiile acordării pachetului minimal şi pachetului de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Cod

Acte terapeutice

Tarif
- lei -

Suma decontată de CAS

Copii 0 –
18 ani

Peste 18 ani

Beneficiari ai legilor
speciale

1.*)

Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală
*) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultație la 6 luni pentru copii până la 18 ani.

149

100%

100%

100%

2.

Tratamentul cariei simple

157

100%

100%

100%

2.1.

Obturația dintelui după tratamentul
afecțiunilor pulpare sau al gangrenei

207

100%

60%

100%

2.2.

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare/ dinte

196

100%

100%

100%

3.

Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie

269

100%

60%

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

78

100%

100%

100%

5.

Tratamentul gangrenei pulpare

314

100%

60%

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin
incizie - cu anestezie

190

100%

100%

100%

7.

Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu
anestezie

131

100%

100%

100%

7.1.

Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale

76

100%

60%

100%

8.

Extracția dinților temporari cu anestezie

76

100%

 

 

9.

Extracția dinților permanenți cu anestezie

162

100%

60%

100%

10.**)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei
**) În situația în care se efectuează în aceeaşi şedință în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate

112

100%

100%

100%

11.

Decapuşonarea

87

100%

 

 

12.

Reducerea luxației articulației temporo-
mandibulare

86

100%

100%

100%

13.***)

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă
***) Se acordă o dată la 4 ani.

1145

 

100%

100%

13.1 ****)

Reparație proteză
****) Se acordă de două ori pe an.

138

 

100%

100%

13.2 ****)

Rebazare proteză
****) Se acordă de două ori pe an.

202

 

100%

100%

14.

Element protetic fizionomic

224

100%

60%

100%

.

Element protetic semi-fizionomic

258

100%

60%

100%

16.

Reconstituire coroană radiculară

263

100%

60%

100%

17. *****)

Decondiționarea tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul
angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiță şi capelină

866

100%

 

 

18.

Reeducarea funcțională prin exerciții, miogimnastică, etc. / şedință

22

100%

 

 

19. *****)

Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale

1094

100%

 

 

20.

Şlefuirea în scop ortodontic/ dinte

28

100%

 

 

21. *****)

Reparație aparat ortodontic
*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți şi dacă nu
realizează venituri din muncă

583

100%

100%*1)

 

 

*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonție şi ortopedie dento-
facială.

 

 

 

 

22.

Menținătoare de spațiu mobile

656

100%

 

 

23. ******)

Sigilare/dinte
******) O procedură decontată la 2 ani.

108

100%

 

 

24.

Fluorizare (pe o arcadă dentară)
*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 14 ani

94

100%*2)

 

 

25.

Detartraj cu ultrasunete și periaj profesional /ambele arcade/un serviciu/an/CNP

150

100%

 

 

B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ

Cod

Acte terapeutice

Tairf
– lei -

Suma
decontată de CAS

1.*)

Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz şi igienizarea bucală
*) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultație la 6 luni pentru copii până la 18 ani.

133

100%

2.2.

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento-alveolare/dinte

175

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

70

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie

170

100%

7.

Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie

117

100%

10.*)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei

100

100%

 

*) În situația în care se efectuează în aceeaşi şedință în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.

 

 

12.

Reducerea luxației articulației temporo- mandibulare

77

100%

13.1**)

Reparație proteză
**) Se acordă o dată pe an.

123

100%

13.2**)

Rebazare proteză
**) Se acordă o dată pe an.

180

100%

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE