Servicii decontate CASMB

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București pentru furnizarea următoarelor serviciile de sănătate:

 • Chirurgie Generală
 • Gastroenterologie
 • Ginecologie
 • Cardiologie
 • Medicină Internă
 • ORL
 • Ortopedie
 • Psihiatrie
 • Recuperare Medicală
 • Stomatologie
 • Oftalmologie
 • Pediatrie
 • Dermatologie
 • Endocrinologie

Vă așteptăm să vă programați la 031.9593 și 0726150250 pentru a beneficia de consultații și tratament prin CASMB. Totodată vă sunt necesare următoarele documente:

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie;
 • Cardul de sănătate;
 • Carte de identitate (B.I./C.I.);
 • Alte acte/scrisori medicale din care să rezulte diagostice, precum și indicații de tratament (dacă este cazul).

NOTĂ:

Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate.

Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultaţie în vederea stabilirii diagnosticului şi/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.

Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat, se decontează maximum două consultaţii pentru:

 1. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit;
 2. efectuarea unor manevre terapeutice;
 3. după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor;
 4. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz.

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialităţile clinice. 

GINECOLOGIE

Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.
Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din ambulatoriu. Aceste servicii se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii.

       
Nr. crt. Denumire serviciu medical Servicii obligatorii Tarif pe serviciu medical contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1. Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie 632,41 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
2.  Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  388,46 lei
Hemoleucogramă completă
Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Glicemie
TGP
TGO
TSH
Examen complet de urină (sumar + sediment)
VDRL sau RPR
Testare HIV la gravidă
Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (hepatită B şi C) 
Secreție vaginală
Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată  (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile)
Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii
3. Screening prenatal (S11 - S19+6 zile)  Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrative a rezultatelor)  552 lei
Dublu test / triplu test
Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19+6 zile)
4.  Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  141,23 lei
Hemoleucogramă completă
Creatinina serică
Acid uric seric
TGP
TGO
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Dozare proteine urinare
Proteine totale serice
Ecografie obstetricală și ginecologică
5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară) Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  142,99 lei
Hemoleucogramă completă
Sodiu seric
Potasiu seric
Examen complet de urină (sumar + sediment)
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Ecografie obstetricală și ginecologică
6.  Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)  Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie  142 lei
Cardiotocografie
Ecografie obstetricală și ginecologică
7. Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului  Consultatie chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 102 lei
Efectuare mamografie
Comunicare rezultat
8.  Depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului cu suspiciune identificată mamografic  Consultație chirurgie generală/obstetrica-ginecologie 182 lei
Efectuare mamografie
Ecografie sân
Comunicare rezultat 
9. Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 171,24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal 
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate
10.  Depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin cu examen citologic Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 211,24 lei
Testare infecție HPV
Recoltare frotiu citovaginal
Examen citologic
Comunicare rezultat si consiliere privind conduita in funcție de rezultate 
11. Diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale  colului uterin  Consultații de specialitate: obstetrică-ginecologie 217 lei
Biopsie
Examen histopatologic
12 Tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Se efectuează de medicii din specialitatea  obstetrică -ginecologie                            Consultație obstetrică-ginecologie; colposcopie; anestezie locală; prelevare țesut ERAD (bisturiu rece); examen histopatologic (1-3 blocuri) 391,30 lei

Servicii medicale în scop diagnostic - caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

RECUPERARE MEDICALĂ

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
CONSULTAȚII

CONSULTAŢII

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar
 (lei)

Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare

30

36

FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII

Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare 

3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune

În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare 

pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)

Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,  pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice

o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.

PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE

FRECVENŢĂ/ PLAFON
 • maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
 • maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 - 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi

28 lei

Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:

42 lei

 • Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
 • Masaj regional,
 • Masaj segmentar,
 • Masaj reflex,
 • Limfmasaj,
 • Hidrokinetoterapie individuală generală,
 • Hidrokinetoterapie parţială,
 • Kinetoterapie individuală,
 • Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate

**) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri

 1. Kinetoterapie de grup pe afecţiuni 
 2. Galvanizare         
 3. Ionizare               
 4. Curenţi diadinamici
 5. Trabert 
 6. TENS  
 7. Curenţi interferenţiali      
 8. Unde scurte      
 9. Ultrasunet        
 10. Magnetoterapie    
 11. Laserterapie    
 12. Curenţi cu impulsuri rectangulare    
 13. Curenţi cu impulsuri exponenţiale     
 14. Contracţia izometrică electrică
 15. Stimulare electrică funcţională
 16. Băi galvanice   
 17. Masaj regional 
 18. Masaj segmentar
 19. Limfmasaj          
 20. Kinetoterapie individuală 
 21. Tracţiuni vertebrale şi articulare
 22. Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate  
 23. Aplicaţie de unde de şoc extracorporale

STOMATOLOGIE

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI

Cod

Acte terapeutice

Tarif (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Copii 0 – 18 ani
(100% din tarif)

Peste 18 ani

Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani) (100% din tarif)

c1

c2

c3

c4=c3

c5

c6=c3

1.*)

Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.

133,00

100%

60%

100%

 

    *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.    

 

 

 

 

2.

Tratamentul cariei simple                                    

      94,00

100%

100%

100%

2.1.

Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei

    120,00

100%

60%

100%

2,2

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte

    150,00

100%

100%

100%

 3.

Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie 

      97,00

100%

60%

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

      39,00

100%

100%

100%

5.

Tratamentul gangrenei pulpare                        

    109,00

100%

60%

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie

    109,00

100%

100%

100%

7.

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie           

      94,00

100%

100%

100%

7.1.

Tratamentul afecțiunilor mucoasei bucale

      40,00

100%

60%

100%

8.

Extracţia dinţilor temporari cu anestezie                      

      20,00

100%

 

 

9.

Extracţia dinţilor permanenţi cu anestezie                     

      70,00

100%

60%

100%

10.**)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei                   

      86,00

100%

100%

100%

 

**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.   

 

 

 

 

11.

Decapuşonarea la copii                                         

      47,00

100%

 

 

12.

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare            

      62,00

100%

100%

100%

13.***)

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă                        

    850,00

 

60%

100%

 

***) Se acordă o dată la 4 ani.                                

 

 

 

 

14.****)

Reparaţie proteză                                     

      78,00

 

100%

100%

 

****) Se acordă o dată pe an.                                   

 

 

 

 

14.1.****)

Rebazare proteză                                     

    150,00

 

100%

100%

 

****) Se acordă o dată pe an.                                  

 

 

 

 

15.

Element protetic fizionomic (acrilat / compozit)                                               

      78,00

100%

60%

100%

16.

Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit)

    170,00

100%

60%

100%

17.

Reconstituire coroană radiculară                               

    100,00

100%

60%

100%

18.*****)

Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină

    546,00

100%

 

 

19.

Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă

      20,00

100%

 

 

20.*****)

Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale  

    780,00

100%

 

 

21.

Şlefuirea în scop ortodontic/dinte                             

      20,00

100%

 

 

22.*****)

Reparaţie aparat ortodontic                                    

    390,00

100%

100%*1)

 

 

*1) Se decontează pentru tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă

 

 

 

 

 

*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. 

 

 

 

 

23.

Menţinătoare de spaţiu mobile                                  

    468,00

100%

 

 

24.******)

Sigilare/dinte                                                 

      78,00

100%

 

 

 

******) O procedură decontată la 2 ani.                        

 

 

 

 

25

Fluorizare  (pe o arcadă dentară)

70

100%  *2)

 

 

*2) se decontează pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani

 

 

 

 

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE MEDICII DENTIŞTI

Cod

Acte terapeutice

Tarif (lei)

Tarif decontat de CAS (lei)

c1

c2

c3

 

2.2.

Tratamentul de urgență al traumatismelor dento –alveolare/dinte

150,00

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

39,00

100%

6.

Tratamentul paradontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie

109,00

100%

7.

Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie           

94,00

100%

10.*)

Chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei                   

86,00

100%

 

*) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv, nu este decontat de casa de asigurări de sănătate.   

12.

Reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare            

62,00

100%

14.**)

Reparaţie proteză                                     

78,00

100%

 

**) Se acordă o dată pe an.                                   

14.1.**)

Rebazare proteză                                     

150,00

100%

 

**) Se acordă o dată pe an.                                  

22.***)

Reparaţie aparat ortodontic     
***) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.                               

390,00

100%

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI

Cod

Acte terapeutice

Tarif (lei)

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

Copii 0 – 18 ani
(100%)

Peste 18 ani

Beneficiari ai legilor speciale (persoane cu varsta peste 18 ani)

c1

c2

c3

c4=c3

c5=c3*60%

c6=c3

1.*)

Consultaţie - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic , evidențierea plăcii dentare prin colorare, după caz  şi igienizarea bucală.

    133,00

100%

60%

100%

 

    *) Se acordă o singură consultaţie la un interval de 12 luni pentru un asigurat peste 18 ani şi o consultaţie la 6 luni pentru copii până la 18 ani.    

 

 

 

 

2.

Tratamentul cariei simple                                    

      94,00

100%

100%

100%

2.1.

Obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei

    120,00

100%

60%

100%

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

      39,00

100%

100%

100%

24.******)

Sigilare/dinte                                                 

      78,00

100%

 

 

 

******) O procedură decontată la 2 ani.                        

 

 

 

 

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA DENTARĂ ACORDAT DE DENTIŞTI

Cod

Acte terapeutice

Tarif (lei)

Tarif decontat
de CAS (lei)

4.

Pansament calmant/drenaj endodontic

      39,00

100%

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE