Viață lungă și sănătoasă pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6

Viață lungă și sănătoasă pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6

 

Campanie de informare privind serviciile medicale oferite în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

SCOPUL CAMPANIEI:

 • Îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6 prin conştientizarea importanţei sănătăţii şi a factorilor de risc care pot afecta starea de sănătate.

MOTIVAȚIE:

 • Peste 35% din populația Sectorului 6 este la vârsta pensiei, campania promovează conștientizarea importanței unui mediu de viață adecvat și benefic, care nu doar previne apariţia unor boli, ci și încurajează un stil de viaţă sănătos.
 • Conform Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020, se estimează că ponderea populaţiei cu vârsta mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, până în anul 2060, existând posibilitatea unui impact major asupra costurilor aferente.
 • Îmbătrânirea populaţiei va contribui la creşterea presiunii asupra cheltuielilor de sănătate, iar pentru atingerea unui nivel de sănătate pe durată mai îndelungată și a unei vieți productive, trebuie investit în prevenirea, diagnosticarea timpurie şi tratamentul bolilor cronice.

OBIECTIVE GENERALE:

 • Prelungirea vietii active a vârstnicilor, promovarea participării lor sociale și obținerea unui grad mai ridicat de independentă și siguranță.
 • Campania vizează o comunitate în care persoanele vârstnice sunt încurajate și ajutate să ducă o viață sănătoasă, productivă, participativă, demnă și independentă.
 • Promovarea importanței menținerii unui stil de viață sănătos și activ fizic.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Diseminarea de informaţii privind afecţiunile asociate vârstei şi factorii de risc care contribuie la producerea acestora;
 • Informarea privind alimentația sănătoasă, controlul periodic preventiv și tratamentul bolilor deja existente;
 • Transmiterea de recomandări în vederea accesării serviciilor medicale, precum și informarea asupra serviciilor medicale pe care le pune la dispoziția cetățenilor Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

TEMA CAMPANIEI:

Informarea persoanelor vârstnice din Sectorul 6 care frecventează Cluburile Seniorilor cu privire la:

 • Importanţa sănătăţii;
 • Factorii de risc ce intervin în starea de sănătate;
 • Posibilităţile de prevenire și amânarea problemelor de sănătate asociate vârstei;
 • Beneficiile controlului periodic.

ACTIVITĂȚI PROPUSE:

 • Întâlniri între specialiştii Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” (un medic și un asistent social) și persoanele vârstnice în vederea responsabilizării acestora și a promovării îmbătrânirii active în comunitatea Sectorului 6.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Creşterea numărului persoane vârstnice informate privind importanţa sănătăţii şi riscurile neglijării acesteia;
 • Creșterea calității vieții și scăderea gradului de dependență a vârstnicilor din Sectorul 6;
 • Formarea unor deprinderi sănătoase şi încurajarea tratamentului precoce al potenţialelor probleme asociate vârstei, pentru a evita îngrijirile tardive, mai dificile şi mai costisitoare.

PERIOADA DE DERULARE:

 • Lunile iulie – septembrie 2018.