Rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 28.09.2022

Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în data de 28.09.2022 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”SFÂNTUL NECTARIE”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Număr dosar

Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post
Șef Serviciu Financiar,
Contabilitate și Achiziții Publice

1353/ 15.09.2022

100

98.33

99,16

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 29.08.2022, ora 10:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Data publicării: Joi, 29 sep 2022