Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în perioada 18.06.2019 - 24.06.2019

Data publicării: Joi, 27 iun 2019

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 Punctaj proba scrisă

 Punctaj proba practică

 Punctaj
interviu

 Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post
asistent medical
Compartimentul Asistente Medicale

Aldea Simona Elena

55

-

65

60

     Respins

2

Andreescu Nicoleta Adina

75

-

68.33

71.67

Admis

3

Calancea Monica

Absent

-

-

-

Respins

4

Dinicu-Lungu Dana-Gabriela

20

-

-

-

Respins

5

Șendroiu Olivia-Elena

45

-

-

-

Respins

6

Voicu Rodica

60

-

45

52.50

Respins

7

Referent
Compartimentul primire pacienți

Dobre Elena-Eugenia

Absent

-

-

-

Respins

8

Ciucă Mihaela

Absent

-

-

-

Respins

9

Voiculescu Andreea

70

68

81.66

73.22

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 27.06.2019, ora 14:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.