Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul desfășurat în perioada 28.09.2022 – 04.10.2022

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul desfășurat în perioada 28.09.2022 – 04.10.2022 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Numărul cererii de participare la concurs

Admis/ Respins

Observații

Sala
unde are loc proba scrisă

1

Șef Serviciu Financiar,
Contabilitate și Achiziții Publice

1353/15.09.2022

Admis

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 22.09.2022, ora 16:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la sediul Centrului de Sănătate  Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

Data publicării: Joi, 22 sep 2022