BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 27.11.2019

Data publicării: Joi, 28 nov 2019

BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 27.11.2019 proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie


NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

NOTĂ
INTERVIU

REZULTATUL
PROBEI INTERVIU
(ADMIS / RESPINS)

1

2 posturi asistent medical
Compartimentul Asistente Medicale

    Aldea Simona - Elena

65

Admis

2

 Barbu Aurelia Daniela

78.33

Admis

3

Dincă Alina

46.66

Respins

4

Irimia Niculina

91.66

Admis

5

Preda Daniela

70

Admis

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 28.11.2019 ora 13.00.
Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul instituției.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la proba scrisă, proba practică și interviu.