BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 22.06.2022 - proba interviu

Data publicării: Joi, 23 iun 2022

NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMĂR DOSAR

NOTĂ
INTERVIU

REZULTATUL
PROBEI INTERVIU
(ADMIS / RESPINS)

1

1 post medic specialist specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

945

76,66

ADMIS

2

1 post fiziokinetoterapeut temporar vacant

900

73,33

ADMIS

3

1 post Inspector de specialitate grad I A

914

83,33

ADMIS

949

63,33

ADMIS

4

1 post muncitor calificat

944

95

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 23.06.2022 ora 10.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul instituției.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la proba scrisă și interviu.