BORDEROU NOTE INTERVIU

Data publicării: Luni, 26 nov 2018

BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 23.11.2018 proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

PUNCTAJ  FINAL
INTERVIU

REZULTATUL
ADMIS / RESPINS

1

    Kinetoterapeut

Mirea Daniela

42,66

RESPINS

2

Drăgoianu Gabriel-Lucian

80,66

ADMIS

3

Zoican Ioana-Mădalina

53

ADMIS

4

Ciucă Elena-Roxana

79

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 26.11.2018 ora 14.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului la sediul instituției .