BORDEROU NOTE privind concursul din data de 18.12.2018

Data publicării: Marţi, 18 dec 2018

BORDEROU NOTE PROBA SCRISĂ privind concursul din data de 18.12.2018 - proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Admis/
Respins

Loc desfășurare interviu

1

1 post Inspector Specialitate Serviciul Financiar, Buget, Achiziții

Marin Gabriela-Corina

Absent

Respins

-

2

Stavăr Daniela

56

Admis

302

Rezultatele au fost afișate azi 18.12.2018, ora 12:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate  Multifuncțional Sfântul Nectarie.

 

BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 18.12.2018 proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

PUNCTAJ  FINAL
INTERVIU

REZULTATUL
ADMIS / RESPINS

1

1 post Inspector Specialitate Serviciul Financiar, Buget, Achiziții

     Stavăr Daniela

100

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 18.12.2018 ora 16.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului la sediul instituției .