Dreptul la sănătate! Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6

Dreptul la sănătate! Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6

Campanie de informare privind măsurile de prim ajutor

SCOPUL CAMPANIEI:

 • Oferirea de informații pertinente despre măsurile eficiente de prim ajutor în cazul în cazul unor accidente casnice minore sau asociate riscurilor care provin din mediul înconjurător.
 • Informarea persoanelor vârstnice asupra serviciilor socio-medicale puse la dispoziție de Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

MOTIVAȚIE:

 • Persoanele în vârstă sunt supuse existenței unor multiple riscuri asupra sănătății, îndreptățind încadrarea acestora într-un grup vulnerabil; aceste riscuri includ, fără a se limita la:
  • boli asociate cu bătrânețea
  • patologii multiple
  • frecvența anumitor tipuri de accidente (d.e. căderi)
  • singurătate, izolare
  • accesul dificil la informație, inclusiv medicală
  • autotratarea și automedicația
 • Cum peste 35% din populația Sectorului 6 este la vârsta pensiei, campania se adresează acestui grup cu potențial de risc și vizează facilitarea accesului la informații din surse autorizate, centrată pe problemele de sănătate ale persoanelor vârstnice, cu accent pe conștientizarea posibilelor tipuri de accidente casnice și de mediu, precum și pe informarea asupra tipului de răspuns adecvat în cazul survenirii unor astfel de incidente.

OBIECTIVE GENERALE:

 • Prelungirea vieții active a vârstnicilor, obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță.
 • Susținerea, pe cât posibil, a procesului de îmbătrânire sănătoasă, definită, de OMS, ca dezvoltarea și menținerea capacității funcționale care să permită bunăstarea la vârstă înaintată, incluzând răspunsul la nevoile de bază și sprijinirea demersurilor de învățare și de luare a deciziilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Conștientizarea principalelor riscuri de accidente cu care se pot confrunta persoanele în vârstă.
 • Informarea asupra măsurilor de intervenție de urgență în cazul unor astfel de accidente minore.
 • Prevenirea aplicării unor măsuri improvizate și/sau greșite în cazuri de urgență minore.

TEMA CAMPANIEI:

Informarea persoanelor vârstnice din Sectorul 6 care frecventează Cluburile Seniorilor cu privire la:

 • Aplicarea corectă a măsurile de prim ajutor în anumite cazuri specifice;
 • Importanța adoptării de atitudini și comportamente responsabile față de propria stare de sănătate;
 • Importanța consultării unui cadru medical în cazuri de accident, chiar și minor;
 • Beneficiile accesului la surse de informare autorizate.

ACTIVITĂȚI PROPUSE:

 • Întâlniri de tip informare și dezbatere – cu desfășurare lunară – cu specialiştii Institutului Român pentru Drepturile Omului, Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie” și voluntarii Crucii Roșii Sector 6, vizând responsabilizarea persoanelor vârstnice cu privire promovarea îmbătrânirii active în comunitatea Sectorului 6 și a creșterii capacității proprii a comunității de vârstnici de a răspunde nevoilor de sănătate de bază și de a lua decizii adecvate pentru menținerea sănătății.

GRUPURI ŢINTĂ:

 • Persoanele vârstnice care frecventează Cluburile Seniorilor de pe raza Sectorului 6 vor primi vizita specialiștilor din cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului, Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie” și voluntarilor Crucii Roșii Sector 6.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Creşterea numărului persoane vârstnice informate privind măsurile de intervenție de urgență în cazul unor accidente minore sau asociate riscurilor care provin din mediul înconjurător.
 • Creșterea calității vieții și scăderea gradului de dependență a vârstnicilor din Sectorul 6;
 • Formarea unor deprinderi responsabile față de propria stare de sănătate şi a însușirea unor metode eficiente de răspuns în cazul unor accidente;
 • Cunoașterea serviciilor socio-medicale puse la dispoziție de Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.

PERIOADA DE DERULARE:

 • Lunile aprilie - octombrie 2019, cu frecvența de o întâlnire de informare/lună, respectiv de vizitare a unui Club al seniorilor/lună.

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

 • Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu", situat în Calea Plevnei nr. 234,
 • Clubul Seniorilor "Ioan Slavici", situat în strada Prelungirea Ghencea nr. 28, bloc C5, parter,
 • Clubul Seniorilor "Liviu Rebreanu", situat în strada Murguţa nr. 2, bloc nr. 7, parter,
 • Clubul Seniorilor "Mihail Sadoveanu", situat în bulevardul Timişoara nr. 73, bloc C12, parter,
 • Clubul Seniorilor "Marin Preda", situat în bulevardul Bd. Uverturii, nr.89, bl. P16, parter,
 • Clubul Seniorilor "Ion Luca Caragiale", situat în strada Sg. Lăţea Gheorghe nr. 8, bloc C 52 parter.

 

Data publicării: Joi, 11 apr 2019