Anunț de suspendare a concursului pentru ocuparea a 3 funcții contractuale vacante, conform HG. 286/2011.

Data publicării: Vineri, 3 iul 2020

Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’, cu sediul în Bulevardul Uverturii nr. 81, Sector 6, anunță suspendarea desfășurării concursului pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de execuție vacante conform anunțului inițial nr. 250554/12.06.2020, în conformitate cu dispozițiile art. 27(3) din  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, după cum urmează:

  • proba scrisă din data de 06.07.2020, se suspendă până la o data ulterioară, în măsura în care motivele obiective ce au generat suspendarea concursului se mențin.
  • proba interviu din data de 10.07.2020, se suspendă până la o data ulterioară, în măsura în care motivele obiective ce au generat suspendarea concursului se mențin.

Suspendarea se face în conformitate cu prevederile art. 38, alin. (1), lit. a) și alin. (2) din H.G. 286/2011. Candidații care au depus dosare vor fi anunțați prin mail și pe pagina de internet a instituției www.nectarie6.ro.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 389 / 12.06.2020.