Rezultatele finale obținute la concursul din data de 18 - 22.12.2017

Data publicării: Miercuri, 27 dec 2017

Centralizator nominal cu rezultatele finale obținute la concursul din data de 18 - 22.12.2017 pentru ocuparea posturilor vacante  din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul  Nectarie

#

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă
 

Punctaj proba interviu

Total punctaj final

 Rezultatul
ADMIS/RESPINS

1

1 post medic specialitatea ortopedie

Gherghe Corina-Elena

100

89

94,50

ADMIS

2

1 post medic specialitatea gastroeterolog

Dinu Silviu-Marian

95

80

87,50

ADMIS

3

1  post asistent medical generalist

Mirea Luminița

absent

-

-

RESPINS

4

Nedelcu Nela-Ștefania

50

88.66

69,33

ADMIS

5

Tudor Nastasia

absent

-

-

RESPINS

6

1  post asistent medical fizio - terapeut

Aliman Costin Bogdan

100

70,66

85,33

RESPINS

7

Andrei Florin-Dan

95

93

94

ADMIS

8

Leca Eugenia

5

-

-

RESPINS

9

1 post inspector de specialitate la serviciul administrativ

Cacior Cecilia

60

95

77,50

RESPINS

10

Stoichiță Sorin

95

96,66

95,83

ADMIS

11

1 post inspector de specialitate la serviciul financiar, buget, achiziții

Bucătaru Adina-Suzana

96

88,33

92,17

ADMIS

12

Crăciunescu Marinela-Camelia

absent

-

-

RESPINS

13

Săcășanu Doina-Cornelia

36

-

-

RESPINS

14

1  post asistent social

Ghinea Diana

100

92,66

96,33

ADMIS

Rezultatele au fost afișate azi 27.12.2017, ora 13.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.