Rezultatele finale ale examenului de promovare a funcţiei de execuţie de Consilier Juridic Grad I din data de 27.10.2021

Data publicării: Miercuri, 27 oct 2021

RAPORTUL FINAL
AL EXAMENULUI DE PROMOVARE
DIN DATA DE 27.10.2021

Încheiat în urma desfăşurării probei scrise din data de 27.10.2021, membrii comisiei de examen, numiţi prin Decizia nr. 57/ 15.10.2021 privind organizarea examenului de promovare a funcţiei de execuţie de Consilier Juridic Grad I, au încheiat prezentul raport final.
Au fost parcurse etapele de organizare a examenului de promovare prevăzute în H.G. nr. 286/ 23.03.2011, astfel:
Rezultatele la proba scrisă sunt următoarele:


Nr.crt.

NUMAR  ÎNREGISTRARE DOSAR

PUNCTAJ FINAL
PROBA SCRISĂ

REZULTATUL ADMIS / RESPINS

1

2204/ 25.10.2021

90

Admis

Secretarul comisiei a afişat astăzi 27.10.2021 ora 15 la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, rezultatele finale ale examenului de promovare pentru funcţia de Consilier Juridic Grad I.

Nr.crt.

NUMAR  ÎNREGISTRARE DOSAR

PUNCTAJ 
PROBA  SCRISĂ

PUNCTAJ 
FINAL

REZULTATUL   ADMIS / RESPINS

1

2204/ 25.10.2021

90

90

ADMIS

Comisia de examen