Rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 19.12.2019

Data publicării: Vineri, 20 dec 2019

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE  LA CONCURSUL DESFĂȘURAT ÎN DATA DE 19.12.2019 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post medic specialist/ primar
în specialitatea Medicina Muncii

Curaliuc Cătălin

85

88.33

     86.66

Admis

2

Meca Cristiana-Marinela

Absent

-

-

Respins

Rezultatele finale au fost afișate azi 20.12.2019, ora 14:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.