CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE LA CONCURSUL DESFĂȘURAT ÎN DATA DE 27.04.2022

Data publicării: Joi, 28 apr 2022

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE  LA CONCURSUL DESFĂȘURAT ÎN DATA DE 27.04.2022 pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

 Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

2 funcții asistent medical

Găgăluță Maria Monica

80

76,66

78,33

Admis

2

Lucaveschi Elena

60

76,66

68,33

Admis

3

1 funcție fiziokinetoterapeut

Păduraru Iustina Francisca

50

86,66

68,33

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 28.04.2022, ora 14:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.