Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 16.10.2019

Data publicării: Vineri, 25 oct 2019

Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în data de 16.10.2019 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj
interviu

 

Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1  post referent
Serviciul Administrativ -
Compartimentul informare şi asistență

COTAE PETRIȘOR

75

93,33

84,16

ADMIS

2

ION ANIȘOARA

ABSENT

-

-

RESPINS

3

STĂICULESCU LIANA

60

76,66

68,33

RESPINS

Rezultatele finale au fost afișate azi 25.10.2019, ora 12:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.