Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 21 - 27.11.2019

Data publicării: Luni, 2 dec 2019

Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în data de 21 - 27.11.2019 pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

 Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

2 posturi asistent medical
Compartimentul
Asistente Medicale

Aldea Simona - Elena

65

65

65

Respins

2

Barbu Aurelia Daniela

80

78,33

79,16

Admis

3

Dincă Alina

55

46,66

-

Respins

4

Dumitru Florentina Maria

-

-

-

Respins

5

Irimia Niculina

100

91,66

95,83

Admis

6

Preda Daniela

50

70

60

Respins

7

Pană Angelica

30

-

-

Respins

Rezultatele finale au fost afișate azi 02.12.2019, ora 14:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.