Rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 02.07.2020 proba scrisă / 09.10.2020 proba interviu

Data publicării: Marţi, 13 oct 2020

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE OBŢINUTE  LA CONCURSUL DESFĂȘURAT ÎN DATA DE 02.07.2020 proba scrisă/ 09.10.2020 proba interviu pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

 Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post de inspector de specialitate

Istrate Paula

90

95

     92,5

Admis

2

Rădulescu Carmen

 50

86,66

68,33

Respins

3

1 post de consilier achiziții

Dinu Mirela Magdalena

85

98.33

     91,66

Respins

4

Ivan Mihaela Virginia

 95

98.33

96,66

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 13.10.2020, ora 15:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.