REZULTATE CONTESTAȚII PROBA INTERVIU privind concursul din data de 19.03.2018

Data publicării: Vineri, 23 mar 2018

Nr.crt.

Nume și prenumele candidatului

Punctaj
obținut la
proba interviu

Rezultatul obținut în urma contestației la proba interviu

Rezultatul Final al Contestației
ADMIS/
RESPINS

1

Dobrescu Cristian

55

55

Respins

2

Grecu Sorin-Gabriel

51,66

51,66

Respins

3

Țiripa Nicolae

51,66

51,66

Respins

Comisia de soluționarea a contestațiilor, ca urmare a reevaluarii fișelor de interviu, a respins contestațiile formulate la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, după cum urmează:

  • contestația d-lui Dobrescu Cristian, înregistrată cu nr. 343/22.03.2018;
  • contestația d-lui Grecu Sorin-Gabriel, înregistrată cu nr. 345/22.03.2018;
  • contestația d-lui Țiripa Nicolae, înregistrată cu nr. 344/22.03.2018;

Analizând răspunsurile candidaților la fiecare întrebare și punctajul acordat, Comisia de soluționare a contestațiilor a constat că notarea s-a realizat conform Planului de interviu și corespunzător răspunsurilor formulate de către candidați.

Rezultatele au fost afișate azi, 23.03.2018, ora 13:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie„ și pe site-ul  instituției.

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 23.03.2018, de Comisia de soluționare a contestațiilor, depuse după susținerea probei interviu, din data de 19.03.2018, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante ale Centrului de Sănătate “Sfântul Nectarie”.

Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția nr. 28/06.02.2018, a primit pentru soluționare contestațiile pentru următorii candidați:

  • contestația d-lui Dobrescu Cristian, înregistrată cu nr. 343/22.03.2018 privind punctajul acordat la proba sus-menționată a concursului;
  • contestația d-lui Grecu Sorin-Gabriel, înregistrată cu nr. 345/22.03.2018 privind punctajul acordat la proba sus-menționată a concursului;
  • contestația d-lui Țiripa Nicolae, înregistrată cu nr. 344/22.03.2018 privind punctajul acordat la proba sus-menționată a concursului;

Analizând răspunsurile consemnate în fișele de interviu ale contestatarilor, la proba interviu a concursului pentru ocuparea postului de referent în cadrul Compartimentului Informare și Asistență, Comisia de soluționare a contestațiilor a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării.

Pentru aceste motive, punctajul contestatorilor rămâne neschimbat.

Având in vedere aspectele menționate anterior, Comisia va respinge contestațiile formulate.

Conform art. 35 din H.G. nr. 286/2011, candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestațiilor, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.