RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 19.11.2018 - 23.11.2018 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Data publicării: Joi, 29 nov 2018

În urma desfășurării probei scrise și a interviului, în zilele de 19.11.2018 proba scrisă și 23.11.2018 interviul, membrii comisiei de concurs, numiți prin Dispoziția Directorului Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie nr. 69/23.10.2018, au încheiat raportul final al concursului.

Au fost parcurse etapele de organizare a concursului prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 astfel:

În urma selectării dosarelor în ziua de 12.11.2018, conform procesului verbal al selecției dosarelor au fost admiși următorii candidați:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1

 2 posturi kinetoterapeut

Mirea Daniela

Admis

-

2

Lupu Elena - Cristina

Admis

-

3

Baldovin Julieta-Elena

Admis

-

4

Bălan Dorina

Admis

-

5

Drăgoianu Gabriel-Lucian

Admis

-

6

Zoican Ioana-Mădalina

Admis

-

7

Tutunaru Gheorghe Mădălin

Admis

-

8

Dobre Andrei Mihai

Admis

-

9

Ciucă Elena-Roxana

Admis

-

10

Cercel Bianca-Elvira

Admis

-

11

Mărgărit Ionela

Admis

-

12

Vasilescu Mădălina-Carmen

Admis

-

13

Anghel Adina-Alexandra

Admis

-

14

Doja Carmen

Admis

-

15

Radulescu Paul-Ion

Admis

-

În urma desfășurării probei scrise din data de 19.11.2018 candidații au obținut următoarele rezultate, conform tabelului de mai jos:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 

Punctaj proba scrisă

Admis/
Respins

1

 2 posturi kinetoterapeut

Mirea Daniela

50

Admis

2

Lupu Elena - Cristina

40

Respins

3

Baldovin Julieta-Elena

Absent

Respins

4

Bălan Dorina

35

Respins

5

Drăgoianu Gabriel-Lucian

100

Admis

6

Zoican Ioana-Mădalina

50

Admis

7

Tutunaru Gheorghe Mădălin

35

Respins

8

Dobre Andrei Mihai

20

Respins

9

Ciucă Elena-Roxana

50

Admis

10

Cercel Bianca-Elvira

20

Respins

11

Mărgărit Ionela

40

Respins

 12

Vasilescu Mădălina-Carmen

Absent

Respins

13

Anghel Adina-Alexandra

30

Respins

14

Doja Carmen

Absent

Respins

15

Radulescu Paul-Ion

25

Respins

Candidații declarați admiși la proba scrisă au participat la susținerea interviului desfăşurat pe baza planului de interviu stabilit de către membrii comisiei și afișat la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” din  Bulevardul Uverturii nr.81.

În urma desfășurării interviului din data de 23.11.2018 candidații au obținut următoarele rezultate conform tabelului anexat:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba interviu

REZULTATUL
ADMIS / RESPINS

1

    

2 posturi   kinetoterapeut

Mirea Daniela

42,66

RESPINS

2

Drăgoianu Gabriel-Lucian

80,66

ADMIS

3

Zoican Ioana-Mădalina

53

ADMIS

4

Ciucă Elena-Roxana

79

ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarului, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituției.

Candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Secretarul comisiei a afișat azi 29.11.2018  la ora 15.00 la sediul  Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’ rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie’’ conform tabelului anexat:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba interviu

Total punctaj final

Rezultatul ADMIS/ RESPINS

1

2 posturi kinetoterapeut

Mirea Daniela

50

42.66

46.33

RESPINS

2

Lupu Elena - Cristina

40

-

-

RESPINS

3

Baldovin Julieta-Elena

Absent

-

-

RESPINS

4

Bălan Dorina

35

-

-

RESPINS

5

Drăgoianu Gabriel-Lucian

100

80,66

90,33

      ADMIS

6

Zoican Ioana-Mădalina

50

53

51,5

RESPINS

7

Tutunaru Gheorghe Mădălin

35

-

-

RESPINS

8

Dobre Andrei Mihai

20

-

-

RESPINS

9

Ciucă Elena-Roxana

50

79

64,5

ADMIS

10

Cercel Bianca-Elvira

20

-

-

RESPINS

11

Mărgărit Ionela

40

-

-

RESPINS

12

Vasilescu Mădălina-Carmen

Absent

-

-

RESPINS

13

Anghel Adina-Alexandra

30

-

-

RESPINS

14

Doja Carmen

Absent

-

-

RESPINS

15

Radulescu Paul-Ion

25

-

-

RESPINS