Raportul final al concursului desfășurat în perioada 17.07.2019 - 23.07.2019 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Data publicării: Vineri, 19 iul 2019

Încheiat astăzi 17.07.2019, în urma organizarii, în perioada 17.07.2019 - 23.07.2019, membrii comisiei de concurs, numiți prin Dispoziția Directorului Executiv al Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, nr. 100/ 26.06.2019, privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, au încheiat prezentul raport final al concursului.

Nu fost parcurse toate etapele de organizare a concursului prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 astfel:

În urma selectării dosarelor în ziua de 11.07.2019 conform procesului verbal al selecției dosarelor au fost admiși următorii candidați:

Nr.

crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala

unde are loc proba scrisă

ora 10

1

1 post asistent medical  – Compartimentul Asistente Medicale

Andrei Oana-Andreea

Admis

 

302

Ionașcu Simona Roxana

Respins

 Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitate.

-

 

În urma efectuării prezenței la proba scrisă din data de 17.07.2019 comisia a constatat absența D-nei Andrei Oana-Andreea.

 

Nr.

crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj proba practică

Admis/

Respins

Ora aproximativă interviu

SALA 102

1

1 post

asistent medical

Compartimentul Asistente Medicale

Andrei Oana-Andreea

 

 

   ABSENT

 

 

-

 

 

Respins

 

 

-

 

În  această situație comisia declară procedura  încheiată.