Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 30.08.2019 – 05.09.2019

Data publicării: Vineri, 23 aug 2019

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 30.08.2019 05.09.2019 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă,
ora 10

1

1 post asistent medical generalist
Compartimentul Asistente Medicale

CIUCĂ ANDREEA RALUCA

ADMIS

-

302

MOCANU NICOLETA MIRELA

ADMIS

-

302

STOICA DANIELA ELENA

ADMIS

DE COMPLETAT DOSARUL CU CAZIERUL JUDICIAR

302

Rezultatele au fost afișate azi 23.08.2019, ora 14.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.