Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din data de 18.04.2019 – 24.04.2019

Data publicării: Vineri, 12 apr 2019

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din data de 18.04.2019 – 24.04.2019  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă
ora 10

1

1  post  kinetoterapeut – Centrul de recuperare

Marica Marin

Respins

Lipsă aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei conform Legii nr. 229/2016
Documente vechime în muncă neconforme (lipsă stampilă)

-

Lupu Elena

Admis

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 12.04.2019, ora 13.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.