Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din data de 17.07.2019 – 23.07.2019

Data publicării: Joi, 11 iul 2019

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă
ora 10

1

1 post asistent medical  
Compartimentul Asistente Medicale

Andrei Oana-Andreea

Admis

 

302

Ionașcu Simona Roxana

Respins

 Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitate.

-

Rezultatele au fost afișate azi 11.07.2019, ora 14.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.