Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 02.07.2020 – 08.07.2020

Data publicării: Vineri, 26 iun 2020

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 02.07.2020 08.07.2020 pentru ocuparea a 2 posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului / Observații

Sala
unde are loc proba scrisă
ora 10

1

1 post de inspector de specialitate

Istrate Paula

Admis

De completat dosarul cu cazierul judiciar

202

Rădulescu Carmen

Admis

De completat dosarul cu cazierul judiciar

202

2

1 post de consilier achiziții

Buligai Adrian

Respins

Candidatul nu îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului, respectiv studii universitare de licență, sau echivalent, în domeniul științelor economice.

-

Dinu Mirela Magdalena

Admis

-

202

Ivan Mihaela Virginia

Admis

De completat dosarul cu cazierul judiciar

202

Rezultatele au fost afișate azi 26.06.2020, ora 12.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie” și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.