Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 19.12.2019 – 27.12.2019

Data publicării: Vineri, 13 dec 2019

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 19.12.2019 27.12.2019 pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă,
ora 10

1

1 post medic specialist/primar
în specialitatea Medicina Muncii

Curaliuc Cătălin

ADMIS

-

302

Meca Cristiana-Marinela

ADMIS

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 13.12.2019, ora 09.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.