Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul desfășurat în perioada 13.07.2022 – 19.07.2022

Data publicării: Joi, 7 iul 2022

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul desfășurat în perioada 13.07.2022 19.07.2022 pentru ocuparea a două posturi temporar vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Numărul cererii de participare la concurs

Admis/ Respins

Observații

Sala unde are loc proba scrisă

1

1 post consilier

-

-

-

-

2

1 post fiziokinetoterapeut

1067

Admis

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 07.07.2022, ora 14:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.