Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din data de 18.12.2018 - 24.12.2018 pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul centrului

Data publicării: Miercuri, 12 dec 2018

Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din data de 18.12.2018 - 24.12.2018  pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă

1

1 post Inspector Specialitate Serviciul Financiar,Buget, Achiziții

Marin Gabriela-Corina

Admis

-

302

2

Stavăr Daniela

Admis

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 12.12.2018, ora 15.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate  Multifuncțional Sfântul Nectarie.