Proces Verbal Selecție Dosare privind examenul de testare profesională desfășurat în data de 10.01.2022, ora 10:00

Data publicării: Miercuri, 5 ian 2022

Proces Verbal Selecție Dosare privind examenul de testare profesională desfășurat în data de 10.01.2022, ora 10:00.

Comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Numărul cererii de participare la examen

 

Admis/ Respins

 

Observații

 

Sala
unde are loc proba scrisă

1

2 posturi Referent I A
în cadrul Compartimentului Registratură Medicală

37/ 03.01.2022

Admis

-

202

2

74/ 03.01.2022

Admis

-

202

3

75/ 04.01.2022

Admis

-

202

4

79/ 04.01.2022

Admis

-

202

5

80/ 04.01.2022

Admis

-

202

6

3 posturi maseur
în cadrul Compartimentului de Recuperare Medicală și Balneologie

69/ 03.01.2022

Admis

-

-

7

3 posturi Asistent Medical
în cadrul Compartimentului de Recuperare Medicală și Balneologie

67/ 03.01.2022
68/ 03.01.2022

Admis
Admis

-
-

-
-

Rezultatele au fost afișate azi 05.01.2021, ora 15:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație în data de 06.01.2022 interval orar 8:30 – 12:00 la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”.