Proces Verbal Selecție Dosare privind concursul din perioada 16.10.2019 – 22.10.2019

Data publicării: Miercuri, 9 oct 2019

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.
crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

Sala
unde are loc proba scrisă,
ora 10

1

1  post referent
Serviciul Administrativ -
Compartimentul informare şi asistență

COTAE PETRIȘOR

ADMIS

-

302

ION ANIȘOARA

ADMIS

-

302

STĂICULESCU LIANA

ADMIS

-

302

Rezultatele au fost afișate azi 09.10.2019, ora 14.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.