Proces Verbal Selectie Dosare privind concursul din data de 18-22.12.2017

Data publicării: Marţi, 12 dec 2017

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

#

Funcția pentru care
s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele
candidatului

Rezultatul
selecţiei dosarelor

Motivul
respingerii dosarului

1

1 post medic
specialitatea ortopedie

Gherghe Corina-Elena

Admis

Nu este cazul

2

1 post medic
specialitatea gastroeterolog

Dinu Silviu-Marian

Admis

Nu este cazul

3

1  post asistent medical
generalist

Mirea Luminița

Admis

Nu este cazul

4

Nedelcu Nela-Ștefania

Admis

Nu este cazul

5

Tudor Nastasia

Admis

Nu este cazul

6

1  post asistent medical
fizio - terapeut

Aliman Costin Bogdan

Admis

Nu este cazul

7

Andrei Florin-Dan

Admis

Nu este cazul

8

Leca Eugenia

Admis

Nu este cazul

9

1 post inspector de specialitate
la serviciul administrativ

Cacior Cecilia

Admis

Nu este cazul

10

Stoichiță Sorin

Admis

Nu este cazul

11

1 post inspector de specialitate
la serviciul financiar, buget, achiziții

Bucătaru Adina-Suzana

Admis

Nu este cazul

12

Crăciunescu Marinela-Camelia

Admis

Nu este cazul

13

Săcășanu Doina-Cornelia

Admis

Nu este cazul

14

1  post asistent social

Ghinea Diana

Admis

Nu este cazul

Rezultatele au fost afișate azi 12.12.2017, ora 15.00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.