Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 30.08.2019

Data publicării: Vineri, 30 aug 2019

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post asistent medical  Compartimentul Asistente Medicale

CIUCĂ ANDREEA RALUCA

60

90

85

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 30.08.2019, ora 14:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.