Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în perioada 18.04.2019

Data publicării: Joi, 18 apr 2019

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1  post  kinetoterapeut –
Centrul de recuperare

Lupu Elena - Cristina

85

-

66,66

75,83

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 18.04.2019, ora 15:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.