Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute la concursul desfășurat în data de 27.04.2020

Data publicării: Luni, 27 apr 2020

Centralizator nominal cu rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în data de 27.04.2020 pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

 Punctaj
interviu

 Punctaj final

Rezultatul Final
Admis/
Respins

1

1 post medic primar specialitatea endocrinologie

Mihalca Radu

75

91.66

     83.33

Admis

2

1 post medic primar specialitatea  dermatologie

Țoropoc Ionel

75

100

     87.50

Admis

Rezultatele finale au fost afișate azi 27.04.2020, ora 16:00, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.