BORDEROU NOTE PROBA SCRISĂ privind concursul din data de 25.04.2018

Data publicării: Miercuri, 25 apr 2018

BORDEROU NOTE PROBA SCRISĂ privind concursul din data de 25.04.2018 - proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Mufuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă
 

Rezultatul
ADMIS/
RESPINS

ORA
(aproximativă)
INTERVIU
25.04.2018

1

1 post medic specialist Medicină Internă

Burcea Claudia-Mioara

100

ADMIS

11.30

2

1 post Șef Centru Recuperare

Cojan-Cârlea Nida-Alexandra

100

ADMIS

12.00

3

1 post maseur

Bololoi Laura Annekaterine

 55

ADMIS

12.30

Rezultatele au fost afișate azi 25.04.2018, ora 11:15, la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie și pe site-ul  instituției.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate  Multifuncțional Sfântul Nectarie.