Borderou note proba scrisă privind concursul din data de 30.08.2019 - proba scrisă

Data publicării: Vineri, 30 aug 2019

Nr.crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj proba practică

Admis/
Respins

1

1 post
asistent medical
Compartimentul Asistente Medicale

Ciucă Andreea Raluca

60

-

Admis

2

Mocanu Nicoleta Mirela

Absent

-

Respins

3

Stoica Daniela Elena

Absent

-

Respins

Rezultatele au fost afișate azi 30.08.2019, ora 12:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate  Multifuncțional “Sfântul Nectarie”.