Borderou note probă scrisă privind concursul din data de 16.10.2019 - proba scrisă

Data publicării: Joi, 17 oct 2019

Borderou note probă scrisă  privind concursul din data de 16.10.2019 - proba scrisă pentru ocuparea unui post vacant .din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

Nume și prenumele candidatului

 

Punctaj proba scrisă

Admis/
Respins

Ora aproximativă interviu
(22 octombrie)
SALA 302

1

1  post referent
Serviciul Administrativ -
Compartimentul informare şi asistență

COTAE PETRIȘOR

75

ADMIS

10:00

2

ION ANIȘOARA

ABSENT

RESPINS

-

3

STĂICULESCU LIANA

60

ADMIS

10:15

Rezultatele au fost afișate azi 17.10.2019, ora 12:30, la Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul  instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la Centrul de Sănătate  Multifuncțional Sfântul Nectarie.