BORDEROU NOTE PROBĂ SCRISĂ privind examenul de testare profesională desfășurat în data de 10.01.2022, ora 10:00

Data publicării: Marţi, 11 ian 2022

BORDEROU NOTE PROBĂ SCRISĂ
privind examenul de testare profesională desfășurat în data de 10.01.2022, ora 10:00  

Nr. crt.

Funcția pentru care s-a făcut opțiunea

 Numărul cererii de participare la examen

Punctaj proba scrisă

Admis/
Respins

1

 

2 posturi Referent I A
în cadrul Compartimentului Registratură Medicală

37/ 03.01.2022

25

Respins

2

74/ 03.01.2022

50

Respins

3

75/ 04.01.2022

40

Respins

4

79/ 04.01.2022

65

Admis

5

80/ 04.01.2022

65

Admis

Rezultatele au fost afișate astăzi 11.01.2022, ora 10:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și pe site-ul instituției.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în data de 12.01.2022 în intervalul orar 8:30 - 10:00 la Centrul de Sănătate Multifuncțional Sfântul Nectarie.