BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 22.10.2019

Data publicării: Miercuri, 23 oct 2019

Proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”

NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

NOTĂ
INTERVIU

REZULTATUL
PROBEI INTERVIU
(ADMIS / RESPINS)

1

1  post referent
Serviciul Administrativ -
Compartimentul informare şi asistență

COTAE PETRIȘOR

93,33

ADMIS

2

STĂICULESCU LIANA

76,66

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 23.10.2019 ora 12.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul instituției.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la proba scrisă, proba practică și interviu.