BORDEROU NOTE INTERVIU privind concursul din data de 09.10.2020

Data publicării: Luni, 12 oct 2020

BORDEROU NOTE INTERVIUprivind concursul din data de 09.10.2020 proba interviu pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie” 

NR. CRT.

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

NOTĂ
INTERVIU

REZULTATUL
PROBEI INTERVIU
(ADMIS / RESPINS)

1

1 post de inspector de specialitate

Istrate Paula

95

Admis

2

Rădulescu Carmen

 86,66

Admis

3

1 post de consilier achiziții

Dinu Mirela Magdalena

98,33

Admis

4

Ivan Mihaela Virginia

98,33

Admis

Rezultatele au fost afișate pe site și la sediul instituției azi 12.10.2020 ora 10.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul instituției.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la proba scrisă, proba practică și interviu.