Borderou note interviu privind concursul desfășurat în perioada 02.03.2020 – 06.03.2020

Data publicării: Luni, 9 mar 2020

#

FUNCȚIA PENTRU CARE S-A FĂCUT OPȚIUNEA

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

NOTĂ
INTERVIU

REZULTATUL
PROBEI INTERVIU
(ADMIS / RESPINS)

1

1 post kinetoterapeut

Dulce Dragoș-Constantin

72,33

ADMIS

2

Fințoiu Nadia-Bianca

Absent

RESPINS

3

1 post asistent social

Bădescu Dana-Elena-Irina

35

RESPINS

4

Condrea Dana

100

ADMIS

5

Nicola Gabriela

58.33

ADMIS

6

2 posturi referent

Bărbieru Veronica Claudia

100

ADMIS

7

Constantin Claudiu

60

ADMIS

8

Ioniță Cristina Laura

80

ADMIS

9

Mogoș Luminița

85

ADMIS

Rezultatele au fost afișate la sediul instituției azi 09.03.2020 ora 15.30.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei interviu, la sediul instituției.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la proba scrisă, proba practică și interviu.