Anunț reluare concurs

Data publicării: Joi, 24 sep 2020

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” din Bulevardul Uverturii, Nr. 81, sector 6, anunță reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului suspendat, de la etapa probei de interviu, conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, și Legii nr. 203/16.09.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVI D-19, astfel:

Calendarul desfășurării concursului:

  • Interviul: 09.10.2020, ora 10.00;
  • Afișarea rezultatelor la interviu: 12.10.2020;
  • Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la interviu: 13.10.2020;
  • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 14.10.2020.

Susținerea interviului va avea loc la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București, ora 10.00.

Depunerea cererilor de participare la noile date de concurs de către candidații declarați admiși la proba scrisă a concursului din data de 02.07.2020, se depun în perioada 25.09.2020 – 08.10.2020, în intervalul orar 09.00 – 12.00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București – Serviciul Juridic – Resurse Umane sau la adresa de e-mail: contact@nectarie6.ro sau alina.stanculescu@nectarie6.ro.

În situația în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosarele depuse de candidați există documente a căror valabilitate a încetat, aceștia au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută.

CERERE DE ÎNSCRIERE LA PROBA INTERVIU din data de 09.10.2020

Anunțul oficial