Anunț examen testare profesională

Data publicării: Joi, 30 dec 2021

Privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere aprobarea noii structuri organizatorice a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București Nr. 270/21.12.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Lista de Specialități Medicale ale Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

În data de 10.01.2022, ora 10:00, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” din Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București se desfășoară proba scrisă pentru:

 • 2 (două) funcții contractuale de execuție de Referent 1A.
  • condiții de ocupare:
   • Studii liceale cu diplomã de bacalaureat.
 • 3 (trei) funcții contractuale de execuție Maseur.
  • condiții de ocupare:
   • Certificat absolvire în specializarea Tehnician maseur
 • 3 (trei) funcții contractuale de execuție Asistent medical de balneofizioterapie.
  • condiții de ocupare:
   • Studii postliceale cu diploma de  absolvire în specialitatea asistent medical;
   • Certificat membru OAMGMAMR;
   • Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical balneofizioterapie/  asistent de balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • 31.12.2021 – 04.01.2022 - depunerea cererilor / dosarelor de înscriere la Serviciul Juridic – Reurse Umane, la sediul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, Bd. Uverturii, Nr. 81, Sector 6, București;
 • 05.01.2022 – Selecție cereri / dosare și afișarea rezultatelor;
 • 06.01.2022 interval orar 08:30 – 12:00 – Depunere contestații selecție cereri / dosare;
 • 06.01.2022 ora 16:00 – Afișare rezultate contestații;
 • 10.01.2022 ora 10 – Proba scrisă;
 • 11.01.2022 – Afișare rezultatelor proba scrisă;
 • 12.01.2022 interval orar 08:30 – 10:00 - Depunere contestații proba scrisă;
 • 12.01.2022 ora 16:00 – Afișare rezultate contestații;
 • 14.01.2022 – proba interviu (în caz de egalitate la proba scrisă);
 • 17.01.2022 – Afișare rezultatelor proba interviu;
 • 18.01.2022 interval orar 08:30 – 10:00 - Depunere contestații proba interviu;
 • 18.01.2022 ora 16 - Afișare rezultate contestații;
 • 19.01.2022 – Afișarea rezultatelor finale.

Bibliografie:

Referent în cadrul Compartimentului Registratură Medicală

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (Prevederi contractuale privind drepturi și obigații, angajat-angajator);
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si normele metodolgie de aplicare, cu modificarile si completariile ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de functionare, Organigramei, Statului de functii, precum si a bugetului Centrului de Sanatate Multifunctional ”Sfântul Nectarie”  - unitate sanitara cu personalitate jurídica aflata in subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu modificările și completarile ulterioare;

Maseur în cadrul Compartimentului de Recuperare Medicală, Fizică și Balneologie

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Masajul Medical (dr. Ioan Onac - Ed.Medicala Universitara Iuliu Hatieganu,Cluj Napoca,2009)
 • Bazele generale ale kinetoterapiei – Editura BREN, Bucuresti 2011, Bratu G.I. Mircea
 • Kinetoterapia in afectiunile ortopedico – traumatice – definciente fizice, ANEFS 2003, Ispas T. Cristian

Asistent medical de balneofizioterapie în cadrul Compartimentului de Recuperare Medicală, Fizică și Balneologie

 • Legea nr. 544/2001/ privind liberul acces la informații de interes public si normele metodologie de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 129/25.05.2017, privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum si a bugetului Centrului de Sănătate Multifunctional ,,Sfântul Nectarie’’  - unitate sanitara cu personalitate juridică aflata în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Medicina Internă pentru Cadre Medii – Corneliu Borundel (ediția ALL-2010)
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente utile: