ANUNȚ anulare concurs

Se decide anularea concursului de ocupare a două posturi contractuale de execuție temporar vacante de Medic Specialist/Primar Medicină Internă și Asistent Medical, posturi înființate în afara organigramei Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” în cadrul Proiectului “SAFE – Sănătate, Accesabilitate, Facilitate, Educație” AP.1.31 prin Programul “Provocări în sănătatea publică la nivel european” - finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021”, conform art. 62 din  Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Decizia de anulare concurs

Data publicării: Luni, 30 ian 2023